• Brief news

Trumpos naujienos

Technologijomis pagrįstos MVĮ – tai MVĮ, kurios, siekdamos tvarumo, naudojasi tam tikru mokslinio ir technologinio personalo skaičiumi, kad galėtų vykdyti mokslinių ir technologinių tyrimų ir plėtros veiklą, įgyti nepriklausomas intelektinės nuosavybės teises ir paversti jas aukštųjų technologijų produktais ar paslaugomis. plėtra.Technologijomis pagrįstos MVĮ yra nauja jėga kuriant modernią ekonominę sistemą ir paspartinant naujoviškos šalies kūrimą.Jie atlieka svarbų vaidmenį gerinant savarankiškų inovacijų galimybes, skatinant kokybišką ekonomikos plėtrą ir skatinant naujus ekonomikos augimo taškus.Trys mūsų įmonės įmonės yra pripažintos „mažomis ir vidutinėmis technologijomis pagrįstomis įmonėmis“, o tai visiškai patvirtina mūsų MTEP inovacijų ir pasiekimų transformavimo galimybes.

Brief news1


Paskelbimo laikas: 2019-04-10